27 Verbondenheid

Verbondenheid

In het hier-en-nu wordt de grote samenhang voelbaar

1. Kernwoorden
     – Familiebanden
     – Kinderen
     – Wereldbewustzijn
     – Samenhang


2. Beschrijving
Op deze kaart staan een man en een vrouw in verbondenheid. Vóór hen is de planeet aarde te zien, zoals je die vanuit de ruimte of vanuit je bewustzijn kunt waarnemen in zijn totaliteit. Ze is omgeven door een gouden licht. Deze man en vrouw zijn in liefde verbonden met elkaar en met hun kinderen. De kinderen zijn afgebeeld in drie waterlelies. Op de achtergrond is nog meer van onze wereld te zien. Daar liggen besneeuwde bergen, de zon wordt weerspiegeld in het water en er is harmonie. Een witte vredesduif vliegt met een takje in zijn snavel. Volgens het bijbelse verhaal kwam een duif naar de ark van Noach om het einde van de grote zondvloed aan te kondigen. De aardbol op de kaart is verbonden met deze vredesduif door de transparante vorm van een acht, een lemniscaat. Dit staat voor verbinding.
3. Boodschap
Op deze kaart ligt de essentie in verbondenheid. Het gaat hierbij om de verbinding leggen tussen het leven van alledag in de familie, in het gezin en in de verhoudingen tussen mensen met de grotere samenhang in de wereld. Het wereldbewustzijn vraagt van iedereen inzet en verantwoordelijkheid, op het werk, in de ecologie, in de politiek en in de spirituele beleving.

 • Familiebanden
  De familie is van oudsher de basis van het menselijke bestaan. In de westerse moderne samenleving is de familieband minder belangrijk geworden. Men verhuist vaker en dit verzwakt de wederzijdse steun die familieleden elkaar vroeger gaven. Ook de grootouders zijn vaak verder weg. Toch weet iedereen dat kinderen die in een harmonieuze familiesfeer opgroeien evenwichtiger zijn. Wanneer je eigen familieband is verdwenen, zorg dan dat je bewust een nieuwe familiegroep vormt. Zoek vervangende grootouders voor je kinderen of richt bijvoorbeeld een eetgroep op voor alle leeftijden. Deel daarbij niet alleen de maaltijd, maar ook je gevoelens.
   
 • Herwaardering
  Misschien heb je de behoefte gevoeld om je tegen jouw familie af te zetten. Dit kan ook noodzaak geweest zijn. Je wilde niet dezelfde fouten maken als je ouders of andere familieleden. Mogelijk had je vernieuwing nodig. Het is nu de tijd voor herwaardering. Wat heeft jouw familie je vroeger gegeven? Heb je wel eens over de simpele basis nagedacht die jou werd gegeven, zoals voedsel, onderdak, medische verzorging en onderwijs? Hier hebben mensen voor gewerkt, misschien zelfs voor geploeterd, zodat jij dit kon ontvangen.
  De vredesduif op deze kaart kan aangeven dat het tijd is om oude geschillen bij te leggen. Leg een bezoek af bij familieleden of schrijf eens een brief.
  Uit je waardering voor het goede dat je vanuit je familie in het verleden hebt ontvangen. Kijk hierbij niet naar de verschillen, maar naar de goede kanten. Zijn je familieleden overleden, schrijf dan toch een brief, ook al verstuur je die niet, om je gevoelens te uiten. Het is belangrijk om het negatieve en het positieve met je familie af te sluiten. Dan kun je met een schone lei beginnen.
   
 • Kinderen en samenhang
  Wanneer je zelf kinderen hebt gekregen, dan is zelfkritiek noodzakelijk. Je ziet jezelf in oude rolpatronen stappen. Samen met andere ouders een gespreksgroep oprichten, kan helpen. Blijf alert op jezelf. Houd een dag- of weekboek bij om jezelf te spiegelen of volg een therapiesessie over je eigen jeugd. Het zal je helpen als opvoeder. In bijzondere gevallen kan deze kaart duiden op diepgaand zelfonderzoek, therapie of familieconstellatiewerk. Dit om je eigen gevoelens met betrekking tot je familie te herstellen. Ook voor kinderen in je omgeving kun je iets betekenen. De kleinste actie van jou kan een groot gevolg hebben in de ontwikkeling van een kind. Was er iemand in je kindertijd die een goede invloed op je had? Ga eens terug in je herinnering.
   
 • Wereldgebeuren
  Voel je je wel eens overspoeld door het nieuws van krant en tv? Geeft dit een machteloos gevoel of sluit je je gevoel erdoor af? Wat kun je er aan doen?
  Ten eerste: Neem niet meer dan vijftien minuten per dag kennis van het wereldgebeuren. Neem de tijd die je misschien overhoudt om iets verzorgends of positiefs te doen voor jezelf of voor anderen.
  Ten tweede: Mediteer of bid voor de wereldvrede. Maak een focuspunt voor vrede in je huis en steek een kaars aan voor dat wat jou verdriet doet.

Deze kaarttrekking wordt je aangeboden door Roelien de Lange. Deze on-line versie is een ingekorte versie van het ‘Sjamaans Spiegel Orakel’. In de volledige versie van het ‘Sjamaans Spiegel Orakel’ zijn de volledige teksten plus nog eens bij iedere kaart Zeven Stappen met Creatieve Oefeningen plus reisverhalen over het ontstaan van het betreffende kunstwerk toegevoegd. Het ‘Sjamaans Spiegel Orakel’ is uitverkocht. Er zijn nog enkele exemplaren bij Roelien de Lange te koop. Op internet zijn de prijzen flink gestegen.