Stichting Kristalpunt 

Ons doel is het ondersteunen van het transformatieproces            
van de mensen, de dieren, de planten en de planeet Aarde.    

Stichting Kristalpunt
De Stichting Kristalpunt I werd jaren geleden door Roelien opgericht ten behoeve van volwasseneneducatie en viel later samen met het werk van de School voor Sjamanisme.

De Stichting Kristalpunt II is opgericht in 2004. Het doel is volwasseneneducatie te bevorderen door o.a. het organiseren van cursussen en zomerweken, geënt op spiritualiteit en Sjamanisme, creativiteit, kunst, cultuur, natuurbeleving en coaching. Roelien de Lange zette het werk voort op een mooie boerderij op Landgoed Hackhort (in de Achterhoek bij Vorden) die zij huurt van Natuurmonumenten. Zij deed dit samen met haar partner Sense Blokzijl.


In Memoriam Sense Blokzijl
We willen graag Sense Blokzijl op deze plaats gedenken als medeoprichter van Stichting Kristalpunt.
Als partner van Roelien was hij voor haar een inspiratiebron.
Met grote toewijding heeft hij zich ingezet voor de cursussen en ook om samen met velen de nieuwe plek van Stichting Kristalpunt op landgoed Hackfort gestalte te geven. De oude boerderij heeft mede door hem een prachtige transformatie ondergaan.

In die periode heeft hij genoten van de tuin en de natuur, van zijn werk bij natuurmonumenten, zijn koor en muziek, zijn mannengroep en zijn vrienden. Hij heeft nu een nieuwe plek in genomen in het Grote Geheel van de Kosmos. Op deze plek willen wij nog een laatste dank uitspreken voor alles wat hij ons gegeven heeft.

De stroom van het leven gaat door, wij stromen mee in een creatief proces, het is een avontuur vol Licht!

Het doel van de Stichting Kristalpunt II

  • Het bevorderen van een ecologisch bewustzijn vanuit respect voor al wat leeft  en de verantwoordelijkheid die wij zelf voor onze leefomgeving en voor onze aarde dragen in goed rentmeesterschap.
  • Het leggen van een verbinding tussen het westerse denken en de natuurbeleving van oorspronkelijke volken op aarde en de wijsheid van oude culturen.
  • Het bevorderen van kunst en cultuur vanuit een multiculturele en holistische visie.
  • Het ondersteunen van mensen op keerpunten in hun leven om in hun veranderingsprocessen te kunnen groeien in een dieper contact met zichzelf, de medemens en de natuur, zodanig dat spiritualiteit ervaren wordt als een verbondenheid met de hele schepping. Daarbij draagt het contact met de natuur bij aan de helingsprocessen van lichaam en geest.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  • Het vorenstaande geschiedt onafhankelijk van, maar met respect voor bestaande religies en leersystemen met als doel de maatschappij te dienen door een positieve bijdrage te leveren aan vernieuwingen in de samenleving.

De Stichting Kristalpunt II tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door het aanbieden van voorlichting en ervaringsgerichte activiteiten voor volwassenen en kinderen, gericht op innerlijke ontwikkeling in alle bovengenoemde gebieden. Tevens door het organiseren van natuurexcursies, tentoonstellingen, lezingen en samenwerking met andere instellingen of groeperingen met aanverwante doelstellingen. Verder zonodig het realiseren van daarvoor benodigde (verblijf)ruimten in de natuur in Nederland of in het buitenland.        

Samengevat is ons doel het ondersteunen van 
het transformatieproces
van de mensen,
de dieren, de planten en de planeet Aarde.